ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน8566   English
บริษัท คิวบิค พลัส คอมเมอร์เชียล จำกัด
เลขที่ 969/22 ซอยเพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 06-3629-1665  โทรสาร : 
วันที่เป็นสมาชิก :  4 มิถุนายน 2564
URL :  https://cubicplus.co.th/
Email :  sales@cubicplus.co.th
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ซอฟต์แวร์
ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายธีศิษฎ์ ณ สงขลา นางสาวสุวิมล คำทรัพย์


เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ดิจิทัล
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายธีศิษฎ์ ณ สงขลา นางสาวสุวิมล คำทรัพย์