ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน9777   English
บริษัท โบลท แอนด์ นัท อินดัสตรี้ จำกัด
เลขที่ 215-215/1 หมู่ที่ 12 ซอยวัดหลวงพ่อโต ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2316-1987-9  โทรสาร : 0-2316-0413
วันที่เป็นสมาชิก :  30 สิงหาคม 2553
URL :  www.bn-industry.com
Email :  watsamon@bn-industry.com, kiattikun@bn-industry.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์/อุตสาหกรรมหนัก
ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายถิร ชยโชติวานิช นางสาววรรษมน ชยาภัม นายเกียรติคุณ ชยาภัม


เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด