ค้นพบสมาชิกจำนวน  120   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 99 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       19 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 2   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน11006) กนก โปรดักส์ จำกัด
   (สน5573) กมลอินดัสตรี จำกัด
   (สน790) กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
   (สน6023) เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
   (สน10384) เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด
   (สน8718) ควอลิตี้ โคท จำกัด
   (ทน5308) คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จำกัด
   (สน7394) คูโบต้า ก.แสงยนต์ ลูกแก-กาญจนบุรี จำกัด
   (สน9299) เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
   (สน10101) เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
   (ทน4818) เคจีเอสกรุ๊ป จำกัด
   (สน763) จ.เจริญชัย (นายเจ่า) จำกัด
   (ทน3538) จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน2522) เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน7680) เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด
   (สน2310) เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
   (สน461) ชลบุรีเมืองทอง จำกัด
   (สน10127) ชูศิลปการเกษตร
   (สน6630) โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด
   (สน1808) ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
   (สน5231) ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด
   (สน10110) ซีพีเอส ออโตพาร์ท จำกัด
   (ทน4545) ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จำกัด
   (ทน2265) ดี.เอ็น.แมชินเนอรี่ (1980) จำกัด
   (สน8728) ต.สหกิจอินดัสตรี จำกัด
12345