ค้นพบสมาชิกจำนวน  130   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 103 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       26 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 1   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน11006) กนก โปรดักส์ จำกัด
   (สน5573) กมลอินดัสตรี จำกัด
   (สน790) กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
   (สน13059) เกรท แอนด์ มอร์ จำกัด
   (สน16142) เกษตรพัฒนา ชัยนาท จำกัด
   (สน6023) เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
   (สน16522) เกษตรอินเตอร์ วิศวกรรม จำกัด
   (ทน10052) โกลบอล ฟลีท เซลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน8718) ควอลิตี้ โคท จำกัด
   (ทน5308) คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จำกัด
   (สน7394) คูโบต้า ก.แสงยนต์ ลูกแก-กาญจนบุรี จำกัด
   (สน16699) คูโบต้า รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ เอเชีย จำกัด
   (สน9299) เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
   (สน10101) เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
   (ทน4818) เคจีเอสกรุ๊ป จำกัด
   (สน763) จ.เจริญชัย (นายเจ่า) จำกัด
   (ทน3538) จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน2522) เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน7680) เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด
   (สน2310) เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
   (ทน10277) เจียไท่ โฮลดิ้ง จำกัด
   (สน461) ชลบุรีเมืองทอง จำกัด
   (ทน11167) ชิโน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   (สน10127) ชูศิลปการเกษตร
   (สน6630) โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด
123456