ค้นพบสมาชิกจำนวน  105   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 66 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       39 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน8785) 2 พีที. จำกัด
   (ทน49) กุลธร จำกัด
   (สน791) กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
   (สน2001) กุลธรอิเล็คทริค จำกัด
   (ทน1921) เกีย (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน2595) คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน5773) เคนท์ ยูไนเต็ด จำกัด
   (ทน360) แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน8652) โคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน1584) จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน15699) จีโอคลีมา เอเซีย จำกัด
   (ทน2241) เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด
   (ทน11313) ชนิสรแอร์ แอนด์ เซอร์วิส
   (สน2496) ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   (ทน10763) ซันเด้น เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน9938) ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (สน5244) ซี แอร์คอน เทค จำกัด
   (สน4733) ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   (สน15494) ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จำกัด
   (ทน4510) ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
   (ทน8712) ดิจิตอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม จำกัด
   (สน2342) ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน47) ต.สยามแอร์ไฮ-เทค จำกัด
   (สน12089) โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน5715) ทรัพย์สุขสิริ จำกัด
12345