ค้นพบสมาชิกจำนวน  34   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 30 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       4 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน8755) โกลด์สตาร์ เมททอล จำกัด
   (สน12176) แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
   (ทน10645) เจเอส.เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
   (สน65) ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
   (สน13488) ซังเคียว ทาเทยาม่า อัลลอยด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน13662) ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด
   (สน560) ตราเพชร จำกัด
   (ทน10877) โตชิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   (สน15188) ถุงทอง โลหะ อินเตอร์ จำกัด
   (สน11133) ทอสเท็ม ไทย จำกัด
   (สน5802) ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด
   (สน11155) ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด
   (สน300) นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด
   (สน12531) บีจี อลูมิเนียม จำกัด
   (สน9895) พี.แอนด์.แอล แมนูแฟคเตอร์ริ่ง จำกัด
   (สน13959) โฟกัส เมทอลเทค จำกัด
   (สน12929) มหานครมิทอล จำกัด
   (สน1453) มิตรไพรัชและบุตร จำกัด
   (สน1529) เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด
   (ทน2552) แม่น้ำมิทอลซัพพลาย จำกัด
   (สน9764) ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน5174) ยู.เอ็ม.ซี. ได คาสติ้ง จำกัด
   (สน8367) ยูไนเต็ดอลูมิเนียมอินดัสตรี้ จำกัด
   (สน11774) ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน2251) วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
12