ค้นพบสมาชิกจำนวน  47   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 32 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       15 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (ทน7974) เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซลล์ (ประเทศไทย )จำกัด
   (สน5439) คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน8849) ซิตี้ ออโต้โมบิล จำกัด
   (ทน3148) ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน11256) ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน7554) เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน116) ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
   (สน103) โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
   (สน2615) โตโยต้า ออโต้ เวิคส จำกัด
   (สน11056) ทีซี แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ แอสเซมบลี่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน6073) ทีซี ออโต้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน219) ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
   (สน1683) ไทยประดิษฐ์ประกอบรถ (2504) จำกัด
   (สน121) ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
   (สน456) ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
   (สน358) ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จำกัด
   (สน137) ไทยฮอนด้า จำกัด
   (สน400) ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
   (สน2182) นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน13) นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน9505) เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน270) บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
   (สน5355) บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน7624) เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน10308) ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
12