ค้นพบสมาชิกจำนวน  264   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 221 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       42 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 1   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน2736) 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
   (ทน9017) 545 ซินเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด
   (สน6549) เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด
   (สน15556) เกษร อินเตอร์พาร์ท จำกัด
   (สน13362) แกรนด์ เทค พรีซิชั่น แมนนูแฟคเตอริ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน8718) ควอลิตี้ โคท จำกัด
   (ทน7437) คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก จำกัด
   (สน6696) คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด
   (สน4188) เควายบี (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน6340) เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
   (สน8947) แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน10681) แคสมา เรสซิ่ง จำกัด
   (ทน8582) โคอิเดะ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน10685) โคเอน เมทอล จำกัด
   (สน5226) จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด
   (สน6105) จอมไทยอาซาฮี จำกัด
   (สน4617) จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด
   (สน15498) จั๊มเวย์ จำกัด
   (ทน1683) จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน2522) เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน7353) เจเทคโตะ แมชชีน ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน13337) ชลิต อินดัสทรี จำกัด
   (สน5542) ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
   (สน950) ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   (สน1488) เชอร์รี่ เสรีนา จำกัด
12345678910...