ค้นพบสมาชิกจำนวน  367   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 267 ราย จำนวนสมาชิก สส. 6   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       89 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 5   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (ทบ2420) กมลรัตน์ โชติสูงเนิน
   (สน8215) กรไทย จำกัด
   (สน12655) กระวานไทย ฟู้ด จำกัด
   (สน13129) กรีน ไจแอนท์ จำกัด
   (ทน3885) กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
   (สน13756) กรีนวู้ด แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน128) กรีนสปอต จำกัด
   (สน13758) กอย่งเชียง กรุ๊ป จำกัด
   (สน920) เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
   (สน918) เกียรติฟ้า จำกัด
   (สน11952) โกลเด้น ลีด ฟู้ด จำกัด
   (สน14124) โกลบอล ออร์แกนิคส์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
   (สน762) โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด
   (สน608) ขนมสากล จำกัด
   (สน1537) เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
   (ทน6729) คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด จำกัด
   (สน12630) ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
   (สน186) คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   (สน2850) ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด
   (สน2469) ควีนแนทเจอรัลโปรดัคส์ จำกัด
   (ทน1917) คอนแนลล์ โบรส์. โค. (ไทยแลนด์), แอลแอลซี
   (สน6543) คาราบาวตะวันแดง จำกัด
   (สน686) คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
   (สน13731) คิงส์ วิช จำกัด
   (สน10480) คิว พลัส คอนเซพท์ จำกัด
12345678910...