ค้นพบสมาชิกจำนวน  412   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 300 ราย จำนวนสมาชิก สส. 6   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       101 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 5   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (ทบ2420) กมลรัตน์ โชติสูงเนิน
   (สน8215) กรไทย จำกัด
   (สน12655) กระวานไทย ฟู้ด จำกัด
   (สน13129) กรีน ไจแอนท์ จำกัด
   (ทน3885) กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
   (สน13756) กรีนวู้ด แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน128) กรีนสปอต จำกัด
   (สน13758) กอย่งเชียง กรุ๊ป จำกัด
   (ทน11171) กินนร จำกัด
   (ทน10703) กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน920) เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
   (สน918) เกียรติฟ้า จำกัด
   (สน15110) แกรนด์เคมีเคิล ฟาร์อีสต์ จำกัด
   (สน14124) โกลบอล ออร์แกนิคส์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
   (สน762) โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด
   (สน608) ขนมสากล จำกัด
   (สน1537) เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
   (สน15781) แข็งแรงทุกวัน จำกัด
   (ทน6729) คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด จำกัด
   (สน12630) ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
   (สน186) คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   (สน2850) ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด
   (ทน1917) คอนแนลล์ โบรส์. โค. (ไทยแลนด์), แอลแอลซี
   (สน6543) คาราบาวตะวันแดง จำกัด
   (สน686) คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
12345678910...