ค้นพบสมาชิกจำนวน  137   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 112 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       22 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 3   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน5928) แกรนด์ดิส จำกัด
   (สน7831) คงคาแมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด
   (สน12752) ครัวไทยมีเนียม จำกัด
   (สน6090) คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน10511) คิงส์ฟอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน7249) คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
   (สน5004) คุณากิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
   (สน16088) เค.ที.ดีสเพลย์ จำกัด
   (สน2053) เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด
   (สน3452) เคนคูน จำกัด
   (สน1594) โควศุภมงคลเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
   (ทน1821) เงินมาธุรกิจ จำกัด
   (สน13239) จันทร์เจ้า ๙ จำกัด
   (ทน5188) เจ.คลาส คอมเมอเชี่ยล จำกัด
   (สน7309) ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   (สน10592) ชำนิเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
   (สน10613) เชียงใหม่กรีนดีไซน์
   (สน10609) แชร์เมคเกอร์ จำกัด
   (สน10972) ซันชัย เฟอร์นิช จำกัด
   (สน8672) ซิตี้วู้ด เอเชีย จำกัด
   (สน8658) ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน11348) ซิมเมจ โมชั่น จำกัด
   (สน8746) ซี พี เอส คอลเลคชั่น จำกัด
   (ทน3579) ซีไฟว์ กรุ๊ป จำกัด
   (สน3239) แซนต้า แฟคตอรี่ จำกัด
123456