ค้นพบสมาชิกจำนวน  20   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 17 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       3 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน15415) จาโลน (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน15879) จิรัฐอินดัสเทรียล จำกัด
   (สน15724) ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด
   (สน15864) ไทยอะเซทิลีน จำกัด
   (สน683) ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด
   (สน618) นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน2190) บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
   (สน919) ปตท. จำกัด (มหาชน)
   (สน4994) ปากแซงออกซิเย่น
   (ทน1978) พรฤกษ์ จำกัด
   (ทน5868) พูนทวีพร
   (สน1797) ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด
   (สน2078) รุ่งเจริญอ๊อกซิเจนโปรดักท์ จำกัด
   (ทน10663) โรทาเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน692) ล.แจ้งตงอ๊อกซิเย่นและอะซิทีลีน จำกัด
   (สน561) ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   (สน15865) แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน721) วัฒนกุลอ๊อกซิเย่น จำกัด
   (สน15132) สาครอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
   (สน5068) แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด