ค้นพบสมาชิกจำนวน  20   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 20 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       0 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน12015) กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
   (สน14584) กระจกลวดลายไทย จำกัด
   (สน2844) การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
   (สน1146) แก้วปราการ จำกัด
   (สน8628) ไทย มาลายา กลาส จำกัด
   (สน1932) ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
   (สน4536) บางกอก คริสตัล จำกัด
   (สน489) บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
   (สน493) ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด
   (สน8502) ยูไนเต็ด กลาส จำกัด
   (สน5804) ล.ไลท์ติ้งกลาส จำกัด
   (สน4629) ลักกี้กลาส จำกัด
   (สน6576) เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
   (สน559) สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด
   (สน2773) สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
   (สน12016) อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด
   (สน273) อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
   (สน79) เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   (สน11912) เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
   (สน1079) โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)