ค้นพบสมาชิกจำนวน  99   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 95 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       4 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน143) กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
   (สน549) กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
   (สน2454) เกรทวอลล (1988) จำกัด
   (สน7997) โกลบอล สตีล ไพพ์ จำกัด
   (สน9735) คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด (มหาชน)
   (สน241) เค วาย อินเตอร์เทรด จำกัด
   (สน428) เครื่องจักรกลสยาม จำกัด
   (สน4311) จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
   (สน4129) จี สตีล จำกัด (มหาชน)
   (สน2917) จุฑาวรรณ จำกัด
   (สน10128) ชลบุรี สเปเชียล สตีล กรุ๊ป จำกัด
   (สน7658) ชื่นศิริ จำกัด
   (สน132) ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
   (สน12968) ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
   (สน11139) ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
   (สน9138) ดานิลี่ จำกัด
   (สน13331) ดีไลท์ พลัส จำกัด
   (ทน6576) เดอะ สตีล คัตเตอร์ จำกัด
   (สน7993) โตโย มิลเลนเนียม จำกัด
   (ทน5558) ทรัพย์มาหา เทรดดิ้ง จำกัด
   (สน7426) ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   (สน5932) ทิสเซิ่นครุปแมททีเรี่ยลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน10246) ที.ดี.ซี.สตีล กรุ๊ป จำกัด
   (สน14007) ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด
   (สน5934) ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
1234