ค้นพบสมาชิกจำนวน  44   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 37 ราย จำนวนสมาชิก สส. 2   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       5 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (ทน9277) เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 จำกัด
   (สน3808) คงศิริ แทนเนอรี่ จำกัด
   (สน3152) คลาสสิค อินเตอร์ เลเธอร์ โปรดักส์ จำกัด
   (สน9689) จงเรืองสิน บรอส จำกัด
   (สน950) ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   (สน5619) ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   (ทน7055) โซทีค จำกัด
   (สน4000) ดี.ซี.เครื่องหนัง จำกัด
   (สน3491) ไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด
   (สน8247) ธำมรงค์ จำกัด
   (สน11019) บอนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (สน13409) บางกอกบู๊ทเทอร์รี่ ดิเอ็กโซติก จำกัด
   (สน947) บุญรัตนกรกิจ อุตสาหกรรม
   (สน2659) เบสท์แทน จำกัด
   (สน9896) พารากอน เลเธอร์ จำกัด
   (ทน6314) พิมพ์ธินี จำกัด
   (สน12455) พี.ซี.เทนเนอรี่ จำกัด
   (สน1227) เพ็ทโปรดัคส์ จำกัด
   (สน14800) ไพรม แทน จำกัด
   (สน9640) มั่นคง แทน จำกัด
   (สน12460) ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด
   (สน1948) โรงงานฟอกหนัง พี.เอส.พี จำกัด
   (สน946) โรงงานฟอกหนังคุรุ จำกัด
   (ทน959) โรงงานฟอกหนังเต็มไพบูลย์ 2009 จำกัด
   (สน2045) โรงงานฟอกหนังแสงนคร
12