ค้นพบสมาชิกจำนวน  39   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 35 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       4 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน2613) 5 พระเจดีย์โอสถ จำกัด
   (สน1329) เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
   (สน3786) ขายยาเพ็ญภาค จำกัด
   (สน2862) ขาวละออเภสัช จำกัด
   (สน11758) เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน3788) เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด
   (สน1879) ชาญกิจเทรดดิ้ง จำกัด
   (สน5047) ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
   (สน5574) ถ้วยทองโอสถ จำกัด
   (ทน5951) ท๊อป เมดิคัล(2015) จำกัด
   (ทน9263) ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน5438) ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
   (สน1266) ไทยนครพัฒนา จำกัด
   (สน13454) นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
   (สน2447) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
   (สน767) ไบโอแลป จำกัด
   (สน5377) แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
   (สน2381) ฟาร์มาแคร์ จำกัด
   (สน1135) เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
   (สน1468) เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
   (สน9859) ยาอินไทย จำกัด
   (สน9688) ยูนีซัน จำกัด
   (สน14455) ยูเมด้า จำกัด
   (สน71) เยาวราช จำกัด
   (สน11) โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
12