ค้นพบสมาชิกจำนวน  195   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 176 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       19 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน15318) 2019 รุ่งเรือง เฟลท์ แอนด์ โฟม จำกัด
   (สน690) กรุงเทพยูเนี่ยน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   (สน1362) กรุงไทยพลาสแพค จำกัด
   (สน4873) แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
   (สน11459) โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   (ทน2284) ควอลิตี้ แพคพริ้นติ้ง 2000 จำกัด
   (สน11013) ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
   (สน3358) คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด
   (สน9704) คอนิเมก จำกัด
   (สน1154) คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน11168) คิงส์ คาร์ แอคเซสซอรี จำกัด
   (สน7042) คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
   (สน11398) เค. พลาสติก ไลฟ์ จำกัด
   (สน4688) เค.อินเตอร์เนชั่นแนล แพคเก็ตจิ้ง จำกัด
   (สน15451) เคทีซี โพลีแพค จำกัด
   (ทน9033) เคบีเอส พลาสเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
   (ทน9096) เคเอสบี โปรดักส์ พลัส (ประเทศไทย)
   (ทน4587) เคิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน10231) แคน-เอเซีย โปรดักซ์ จำกัด
   (สน11367) โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน2368) จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
   (สน14131) จึงวิริยะ จำกัด
   (สน16152) เจ.อาร์.เอ็ม.โปรดักท์
   (สน9111) ไจแอนท์ แพค จำกัด
   (สน7739) ซันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัด
12345678