ค้นพบสมาชิกจำนวน  23   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 22 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       1 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน210) กระดาษแข็งไทย จำกัด
   (สน97) คิมเบอร์ลี่ย์- คล๊าค ประเทศไทย จำกัด
   (สน5754) ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
   (สน4309) ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
   (สน2715) เทพพัฒนากระดาษ จำกัด
   (สน2918) ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
   (สน1847) เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
   (สน4088) ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)
   (สน151) ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
   (สน1337) ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
   (สน575) ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
   (ทน3980) เฟล็กโซ่รีเสิร์ชกรุ๊ป จำกัด
   (สน11869) ไฟเบอร์ พัฒน์ จำกัด
   (สน3048) มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
   (สน4216) ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
   (สน6106) วังเปเปอร์ จำกัด
   (สน40) สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
   (สน10451) สยามฟอเรสทรี จำกัด
   (สน9178) อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด
   (สน1768) เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
   (สน6622) เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
   (สน1022) เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
   (สน6099) โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด