ค้นพบสมาชิกจำนวน  100   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 83 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       17 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน154) กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   (สน5108) โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด
   (สน7579) โกลเบิล เคมีเคิล จำกัด
   (ทน3544) คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน1689) โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน13337) ชลิต อินดัสทรี จำกัด
   (สน4471) ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
   (ทน2422) ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด
   (สน10730) ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด
   (สน13740) ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด
   (สน9073) ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน1738) เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
   (สน15551) เซาเทิร์น มิกซ์ จำกัด
   (สน7829) ไซเก้นไฮมาค จำกัด
   (สน5066) ด๊อกเตอร์ บู จำกัด
   (สน663) ดีสโตน จำกัด
   (ทน7784) ทาร์เกต แม๊กซ์ จำกัด
   (สน2764) ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด
   (สน11281) ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด
   (สน3125) ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด
   (สน8060) ไทย-นิฮอน ซีลส์ จำกัด
   (สน99) ไทยบริดจสโตน จำกัด
   (สน1556) ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
   (สน13070) ไทยรับเทค จำกัด
   (สน1923) ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1234