ค้นพบสมาชิกจำนวน  30   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 30 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       0 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน7764) กรีน พาแนล จำกัด
   (สน8902) กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน9683) ต.ประสานศิลป์ จำกัด
   (สน1549) ต.วิบูลย์สินผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
   (สน11851) ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน13576) ไท ฟง ฮง จำกัด
   (สน7494) บัวทองศิริทรัพย์ จำกัด
   (สน5656) ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
   (สน10921) พรีเชียส วู้ด อินดัสทรี้ จำกัด
   (สน1560) พังงาทิมเบอร์อินดัสทรีส์ จำกัด
   (สน8839) พาเนล พลัส จำกัด
   (สน5643) พี ที เค วู้ด จำกัด
   (สน15407) เมโทร พาเนล จำกัด
   (สน5463) เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ. จำกัด
   (สน1552) แม่ใหญ่ จำกัด
   (สน7247) ไม้อัดลำพญา จำกัด
   (สน8232) รวมเจริญอุตสาหกรรม จำกัด
   (สน11881) ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด
   (สน5030) โรงเลื่อยไม้รังสิต จำกัด
   (สน5655) วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   (สน5654) วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
   (สน5657) วนชัย วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด
   (สน12598) ไวส์วูดส์ จำกัด
   (สน12075) ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
   (สน9665) ส.พลายวู๊ด จำกัด
12