ค้นพบสมาชิกจำนวน  55   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 47 ราย จำนวนสมาชิก สส. 1   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       7 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (ทน6643) 24 เอ็นที จำกัด
   (สน10464) กรีนค๊อตตอน (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน3422) โกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ จำกัด
   (สน2619) คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
   (ทน8056) คูซิ ครีเอชั่น จำกัด
   (ทน10294) เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   (สน3646) จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
   (สน10646) เจจีไอ กรุ๊ป จำกัด
   (สน961) ตันติยานันท์ การ์เม้นท์ จำกัด
   (สน1844) ทองไทยการทอ จำกัด
   (สน16270) ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด
   (สน3492) เทพฤกษ์ จำกัด
   (สน10797) แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
   (สน2877) ไทย ยามากิ จำกัด
   (สน3462) ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน)
   (สน2847) ไทยกุลแซ่ จำกัด
   (สน10069) ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด
   (สน13125) ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
   (สน3448) ไทยบิวตี้แวร์ จำกัด
   (สน269) ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
   (สน3493) ไทยวานิตแวร์ จำกัด
   (สน13044) ธานรา จำกัด
   (สน1478) นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
   (สน6175) นันยางการ์เม้นท์ จำกัด
   (ทน9178) นำกิจ จำกัด
123