ค้นพบสมาชิกจำนวน  97   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 85 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       12 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน6748) ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน9004) ควอลิตี้ แมชชีนทูล จำกัด
   (สน9026) คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
   (สน14726) คาเซ็ม แมชชินเนอรี่แอนด์ทูลส์ จำกัด
   (สน2031) เค.ซัพพลายส์
   (สน2086) เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
   (สน10388) แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน7011) ไคลแอนท์ส จำกัด
   (สน5062) จ.โลหะกิจ
   (สน1155) จงไทยรุ่งเรือง จำกัด
   (สน8900) จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   (สน5682) จีเอฟ.แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   (สน10408) เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด
   (สน7760) เจริญชัยเอ็มแอนด์อี จำกัด
   (สน1283) ชัยชนะกล จำกัด
   (สน8050) เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จำกัด
   (สน13436) ซัน เบ๊าท์ แฮนดลิ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
   (สน5051) ซินโกเทคโนโลยี จำกัด
   (สน11627) ซี เอ เอส เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   (สน8878) ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค จำกัด
   (สน2779) ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   (สน9138) ดานิลี่ จำกัด
   (สน1653) ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
   (สน4535) เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด
   (สน11739) โตว่องไว จำกัด
1234