ค้นพบสมาชิกจำนวน  10   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 9 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       1 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน10940) นครินทร์มาร์มาร่า จำกัด
   (สน10939) นครินทร์ไวนิล จำกัด
   (สน11964) บางกอกโมเดอร์นแกรนิต จำกัด
   (สน7821) ยูไนเต็ด สโตน จำกัด
   (สน3277) วิโนอา (ไทยแลนด์) จำกัด
   (ทน8412) สตาร์ เดคอร์ แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน10758) สตาร์ สโตน เทรด
   (สน12372) สยามดูร่าสโตน จำกัด
   (สน3132) สหเฮงมายนิ่ง จำกัด
   (สน528) หินอ่อน จำกัด