ค้นพบสมาชิกจำนวน  66   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 47 ราย จำนวนสมาชิก สส. 2   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       17 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (ทน11037) กะเหรี่ยง ซิลเวอร์ ดีไซน์ จำกัด
   (ทน4319) โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
   (สน7049) โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)
   (สน6392) คราฟท อาท จำกัด
   (สน9681) คีย์ เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (สน15827) จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน5711) จิวเวลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด
   (สน14794) จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ บาย ดารัช จำกัด
   (สน1544) จิวเวลรี่ พลาเนท จำกัด
   (สน538) เจมพลาซ่า
   (ทน6205) เจมส์ พาวิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด
   (สน10223) เจมส์บุรี จำกัด
   (ทน3707) เชียน จำกัด
   (ทน2275) ซเฟียร์ จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   (สน14733) ซิลเวอร์ บาร์ จำกัด
   (สน3201) ซีแฟค จำกัด
   (สน5735) เดอะ รอยัล เจมส์ ไดมอน แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
   (สน5716) เท็ทดีไซน์ จำกัด
   (สน7969) แทนทอง อาร์ต จำกัด
   (สน12464) โทปาส บี.เค.เค. จำกัด
   (สน4885) ไทย จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด
   (สน5898) ไทย-ลิงค์ เทรดดิ้ง จำกัด
   (สน14801) นคร จิวเวลรี่ จำกัด
   (สน6628) บรอยนิ่ง จำกัด
   (สน5709) บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด
123