ค้นพบสมาชิกจำนวน  23   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 22 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       1 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน5219) กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
   (สน4873) แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
   (สน11367) โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน3929) เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด
   (สน8525) ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
   (สน5929) ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
   (สน272) ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
   (สน2014) ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
   (สน2190) บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
   (สน5576) บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
   (สน10941) บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
   (สน919) ปตท. จำกัด (มหาชน)
   (ทน1443) ปิโตรไทย จำกัด
   (สน1973) พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   (สน6372) มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
   (สน5187) ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด
   (สน5173) ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
   (สน9965) สยาม แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
   (สน16089) สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด
   (สน7606) อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
   (สน2703) เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
   (สน2017) เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
   (สน621) ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)