ค้นพบสมาชิกจำนวน  40   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 30 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       8 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 2   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน12736) กู๊ดยูส จำกัด
   (สน7003) เซรา เดคคอร์ จำกัด
   (สน12739) ดีดี เนเจอร์ คราฟท์ จำกัด
   (ทน4086) เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด
   (สน7904) แดช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน16617) ทอร์ โกลบอล จำกัด
   (สน12730) เทียนพฤกษา จำกัด
   (สน11015) ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด
   (สน12693) ไทยเวโตร จำกัด
   (สน2525) ธนไพศาล
   (ทบ1816) น้อมจิตร บุญญาภิสมภาร
   (สน10608) นิธินันท์ จำกัด
   (ทน3698) บ็อกซ์ แอนด์ โค จำกัด
   (สน7001) บาโก๊ด จำกัด
   (สน6997) บางกอก ซีทีวี.อินเตอร์เทรด จำกัด
   (สน8810) บางไทร ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
   (สน10563) บ้านฝ้ายมัดย้อม จำกัด
   (สน10858) บิส โอเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
   (สน12735) บี ซี อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
   (สน10260) เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด
   (สน2268) โปรเกรส อีเล็คโทรนิค จำกัด
   (ทน10981) ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   (ทน11169) พ.รังสรรค์ สแตนเลส สตีล
   (สน10454) พารา สเตนเลส เวิร์ค จำกัด
   (สน13251) มาลามาลี จำกัด
12