ค้นพบสมาชิกจำนวน  23   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 23 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       0 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน9857) เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   (สน632) ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด
   (สน652) น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
   (สน651) น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
   (สน3074) น้ำตาลไทย กาญจนบุรี จำกัด
   (สน4271) น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด
   (สน6950) น้ำตาลนครเพชร จำกัด
   (สน650) น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
   (สน3320) น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
   (สน4757) น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
   (สน4509) น้ำตาลมิตรผล จำกัด
   (สน2610) น้ำตาลราชบุรี จำกัด
   (สน6081) น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด
   (สน6954) น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
   (สน5197) น้ำตาลวังขนาย จำกัด
   (สน5756) น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
   (สน656) โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
   (สน5834) สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
   (สน5700) อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
   (สน6079) อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
   (สน7171) อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด
   (สน661) อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
   (สน6080) อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด