ค้นพบสมาชิกจำนวน  60   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 51 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       9 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน12285) กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
   (สน11459) โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   (สน5739) ขอนแก่นเซรามิค จำกัด
   (ทน5474) คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด
   (สน16551) เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด
   (สน8455) โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน16463) เจบี แบงกอก จำกัด
   (สน15271) เจไอที อินโนเทค จำกัด
   (สน5349) ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด
   (สน4723) ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
   (สน6895) ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
   (สน12686) ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
   (สน16716) ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด
   (สน5574) ถ้วยทองโอสถ จำกัด
   (สน9743) ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
   (สน1716) ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
   (สน6751) ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
   (สน11125) เทมพ์เทค จำกัด
   (สน1971) ไทยซิลค์โปรดัคส์ จำกัด
   (สน15265) นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน2610) น้ำตาลราชบุรี จำกัด
   (สน8225) น้ำพอง ซีดแล็ค
   (ทน6837) บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
   (ทน8760) ไบโอม จำกัด
   (สน11860) ปาร์คเกอร์ เดวิส เอช วี เอ ซี จำกัด
123