ค้นพบสมาชิกจำนวน  80   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 53 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       23 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 4   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน2613) 5 พระเจดีย์โอสถ จำกัด
   (ทน2822) 8 เศรษฐี จำกัด
   (ทน8046) กุยลิ้มฮึ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   (ทน9325) กู๊ดแกนิค จำกัด
   (สน8002) เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   (สน11546) แก้วมังกรเภสัช จำกัด
   (สน6588) โกลด์ครอส จำกัด
   (สน3786) ขายยาเพ็ญภาค จำกัด
   (สน2862) ขาวละออเภสัช จำกัด
   (สน13836) คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
   (สน3790) คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด
   (ทน7667) เคซี ออร์ จำกัด
   (สน8455) โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน6834) จั่งวัฒนา กรุ๊ป จำกัด
   (สน3788) เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด
   (ทน8026) ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด
   (สน9120) ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำกัด
   (ทบ1317) ชญลดา เจริญรุ่งเรือง
   (ทน9174) ชาโลม สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (สน16058) โชคชัย คอปเปอร์เรชั่น เทรดดิ้ง
   (สน10047) แซฟฟรอน แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
   (ทน5152) ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จำกัด
   (สน8085) ดอกบัวคู่ จำกัด
   (สน5574) ถ้วยทองโอสถ จำกัด
   (ทน3695) ที.พี.โฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1234