ค้นพบสมาชิกจำนวน  21   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 19 ราย จำนวนสมาชิก สส. 1   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       1 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (ทน9770) ซาปุระ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน9874) ซี เครสท์ มารีน จำกัด
   (สน9879) ซีท โบ๊ต จำกัด
   (สน9827) ซียูอีแอล จำกัด
   (สน10499) ไทย เฮอร์ริค จำกัด
   (สน15529) ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   (สน9873) ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด จำกัด
   (สน9869) มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
   (สน9881) มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน2863) ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
   (สน9882) เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
   (สส16) สมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย
   (สน9870) หะรินต่อเรือ จำกัด
   (สน7743) อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด
   (สน9871) อู่กรุงเทพ จำกัด
   (สน9883) อู่ปราการกลการ จำกัด
   (สน10200) อู่เรือ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด
   (สน10311) เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
   (สน9872) เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
   (สน5144) เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
   (สน1347) เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)