ค้นพบสมาชิกจำนวน  93   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 61 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       32 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (ทน11045) 88(ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน15800) 999 แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
   (สน6831) กรีนสวิลล์ จำกัด
   (สน10079) การ์กัวร์ แล็บ จำกัด
   (สน9080) กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
   (สน8002) เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   (สน11459) โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   (ทน1917) คอนแนลล์ โบรส์. โค. (ไทยแลนด์), แอลแอลซี
   (สน13836) คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
   (สน205) คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน16127) คอสเมติก แลบ จำกัด
   (ทน7108) คอสโมเนชั่น จำกัด
   (ทน3825) คอสลุคส์ จำกัด
   (ทน5488) คิสออฟบิวตี้ จำกัด
   (สน12897) เค.โอ.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (สน8455) โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน1104) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จำกัด
   (สน11469) จัตุรงค์คูลลิ่ง
   (ทน9100) จินดาสา จำกัด
   (ทน5311) เจ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน16407) เซนท์ แอนด์ เซนส์ แลบอราทอรี่ จำกัด
   (สน11141) ไซเอนซ์ วิสดอม จำกัด
   (ทน7915) ด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (ทน5152) ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จำกัด
   (สน16056) ดาริน คอสเมติกส์ แล๊บบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1234