ค้นพบสมาชิกจำนวน  78   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 52 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       25 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 1   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน1362) กรุงไทยพลาสแพค จำกัด
   (สน14306) กู๊ดเฮลธ์ เมดิคอล จำกัด
   (ทน11322) เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด
   (สน11459) โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   (สน11188) คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด
   (ทน6566) คิสโก้ (ที) จำกัด
   (ทน11071) เค.ไบโอ ไซเอ็นซ์ จำกัด
   (สน10358) งามดีคอตตอน จำกัด
   (ทน2073) เจ ซัมมิท จำกัด
   (ทบ2221) เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
   (ทน7862) ซันเทค เทคโนโลยี จำกัด
   (สน9938) ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (สน11852) ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด
   (สน5231) ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด
   (สน16231) ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด
   (ทน10161) ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
   (ทน7519) ดีแอนด์เอ็นรีเสิร์ช จำกัด
   (ทน4412) เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   (สน11251) ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
   (สน15880) ทรู ไลน์ เมด จำกัด
   (ทน5951) ท๊อป เมดิคัล(2015) จำกัด
   (สน6819) ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
   (ทน5808) ทีเอ็มจีไอ จำกัด
   (ทน7507) เท็กซ์พลอร์ จำกัด
   (สน13125) ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
1234