ค้นพบสมาชิกจำนวน  43   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 25 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       18 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน8048) กรีนไดมอนด์ จำกัด
   (สน10079) การ์กัวร์ แล็บ จำกัด
   (สน8002) เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   (สน1329) เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
   (ทน9261) โกชู (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน2862) ขาวละออเภสัช จำกัด
   (ทน1917) คอนแนลล์ โบรส์. โค. (ไทยแลนด์), แอลแอลซี
   (สน11502) คอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน3184) คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   (สน8455) โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน3788) เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด
   (สน11474) เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน8470) เซลแทค จำกัด
   (ทน1093) ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน5343) ได-เวลล์ กรุ๊ป จำกัด
   (ทน8335) ต้นน้ำ โปรดักส์ จำกัด
   (สน905) ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
   (สน10512) แนทฟู้ดส์ จำกัด
   (ทน8363) บีพี เมดิกรุ๊ป จำกัด
   (สน13597) บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด
   (ทน6102) แบลคมอร์ส จำกัด
   (ทน8998) โบนันซ่านูทรา จำกัด
   (ทน6368) พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด
   (สน9096) พรีเวนทีฟ ไลฟ์ จำกัด
   (ทน7683) พฤกษาธารา จำกัด
12