ค้นหาคำว่า 'ฝ' พบสมาชิกจำนวน 4 ราย
 
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน8319) ฝนทิพย์น้ำดื่ม
   (ทน7681) ฝางอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
   (สน200) ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
   (สน5328) ฝู๋ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด